K1626/K1623车次
 • 新沂
 • 18:21
 • 18:25
 • 1时45分
 • 邳州
 • 18:49
 • 18:52
 • 2时13分
 • 徐州
 • 19:46
 • 20:04
 • 3时10分
 • 淮北
 • 21:02
 • 21:08
 • 4时26分
 • 涡阳
 • 22:11
 • 22:15
 • 5时35分
 • 阜阳
 • 23:21
 • 23:42
 • 6时45分
 • 淮滨
 • 00:35
 • 00:38
 • 7时59分
 • 潢川
 • 01:39
 • 01:48
 • 9时03分
 • 新县
 • 02:33
 • 02:38
 • 9时57分
 • 麻城
 • 03:19
 • 03:48
 • 10时43分
 • 汉口
 • 05:12
 • 05:12
 • 12时36分

友情提示:具体请以车站提供信息为准。
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang( 服务时间:07:00-22:00)

欣欣旅游火车票预订

欣欣旅游网手机版-m.cncn.com