K321/K324车次
 • 盐池
 • 09:15
 • 09:17
 • 2时05分
 • 定边
 • 09:40
 • 09:43
 • 2时30分
 • 靖边
 • 10:59
 • 11:05
 • 3时49分
 • 子洲
 • 12:28
 • 12:39
 • 5时18分
 • 绥德
 • 12:58
 • 13:01
 • 5时48分
 • 子长
 • 13:57
 • 13:59
 • 6时47分
 • 延安
 • 15:03
 • 15:07
 • 7时53分
 • 西安
 • 19:10
 • 19:10
 • 12时00分

友情提示:具体请以车站提供信息为准。
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang( 服务时间:07:00-22:00)

欣欣旅游火车票预订

欣欣旅游网手机版-m.cncn.com